امروز، جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

دوره های MBA , DBA
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1دوره مدیریت اجرایی MBA - گرایش استراتژیک با همکاری موسسه آرمان۲ سالاطلاعات بیشتر ...
2دوره مدیریت راهبردی کسب و کار DBA- گرایش استراتژیک با همکاری موسسه آرمان۲.۵ سالاطلاعات بیشتر ...
3دوره مدیریت راهبردی کسب و کار DBA- گرایش عمران و مدیریت ساخت با همکاری موسسه آرمان۲.۵ سالاطلاعات بیشتر ...
4دوره مدیریت راهبردی کسب و کار DBA- گرایش مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست۲.۵ سالاطلاعات بیشتر ...
5دوره مدیریت کسب و کارMBA- گرایش استراتژیک با همکاری موسسه اندیشه سبا و مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان۲ سالاطلاعات بیشتر ...
6دوره مدیریت عالی کسب و کارDBA- گرایش استراتژیک با همکاری موسسه اندیشه سبا و مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان۲.۵ سالاطلاعات بیشتر ...
7دوره آموزش عالی آزاد مدیریت اجرایی (MBA) گرایش عمران و مدیریت ساخت با همکاری موسسه آرمان۲ سالاطلاعات بیشتر ...