امروز ، ۱۳۹۳ چهارشنبه ۵ آذر به مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان خوش آمديد .


 

 

اتاق فکر مدیران

 در يكي از خيابان هاي اصلي شهري چاله اي بود كه باعث بروز حوادث متعدد براي شهروندان مي‌شد.

 مديران شهر طي جلسه هاي بر آن شدند كه مشكل را حل كنند

 مدير اول گفت: بايد آمبولانسي هميشه در كنار چاله آماده باشد تا مصدومين را به بيمارستان برساند.

 مدير بالاتر گفت: نه، وقت تلف مي‌شود. بهتر است بيمارستاني در كنار چاله احداث كنيم.

 مدیر ارشد گفت : نه ، بهترین کار این است که این چاله را پر کنیم و چاله مشابهی در نزدیکی بیمارستان احداث کنیم.

صفحات سایت