امروز ، ۱۳۹۳ يکشنبه ۲ آذر به مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان خوش آمديد .


 

عناوين دوره هاي آموزش مكاتبه اي مركز آموزش مديريت و رهبري ايرانيان

 

 

  مدیریت زمان

  مدیریت پروژه

  مدیریت استراتژیک

  تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

  روابط عمومی اثربخش

  مبانی سازمان و مدیریت

  مدیریت آموزشی

  مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی

  مدیریت ارتباط با مشتری

  آیین نگارش مکاتبات اداری

  اخلاق در مدیریت

  خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

  مدیریت سرآمدی

  مدیریت طرح ریزی کسب و کار

  مدیریت برخود(خویشتن شناسی مدیران)

  مدیریت تعارض

  مدیریت تولید و عملیات

  مدیریت رفتار سازمانی

  توسعه و بهسازی منابع انسانی

  توسعه سازمانی

  برنامه ریزی سازمانی

  مدیریت اطلاعات و فرماندهی روابط عمومی

  آموزش مسئولین دفاتر

  مدیریت عمومی

  مدیریت فروش

  مدیریت تغییر

  اصول و فنون مذاکره

  مدیریت اقتصاد

  مدیریت حسابداری

  مدیریت کارکنان

  مدیریت انگیزش

  تفویض اختیار

  مدیریت گروه ها

  تصمیم گیری اثربخش

  مشتری مداری

  پیشرفته مدیریت و رهبری

  مدیریت راهبردی کسب و کار

  عالی مدیریت و رهبری

 

 

   
صفحات سایت