امروز، پنجشنبه ۰۳ مهر ماه ۱۳۹۹
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

اجرا
۱۳۹۹/۰۵/۲۸

بزرگترین مساله ی مطرح نشده ی جهان کسب و کار امروزی است . فقدان آن ، بزرگترین مانع موفقیت و علت بیش تر ناکامی هایی است که به اشتباه . به گردن علل دیگر گذاشته می شود.