امروز، جمعه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های پیتر دراکر
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

زمان کمیاب ترین منبع است و تا زمانی که مدیریت نشود هیچ چیز دیگری را نمی توان مدیریت کرد.