امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

خوب گوش دهید
۱۳۹۹/۰۲/۲۲

خوب گوش دادن یک هنر مدیریتی است که باعث ایجاد ارتباطات شفاف می گردد و ارتباطات شفاف یک اصل کلیدی در مدیریت موفق است.