امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های ادوارد دمینگ
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آنچه ما را به نابودی می کشاند، کسانی هستند که برای انجام دادن کاری که ذاتا نادرست است ، صادقانه و متعهدانه و با تمام وجود تلاش می کنند.