امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

بر روی مهارت های ارتباطی خودتان کار کنید.
۱۳۹۹/۰۲/۲۹

طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ملون کارنگی ، مشخص شده است علت موفقیت افراد تاثیر گذار در جامعه، 85% به مهارت ارتباط برقرار کردن آنها و 15% به مهارت و دانش تخصصی آنها مرتبط است. اگر مهارت های ارتباطی را بلد نباشید. هر چقدر هم دانش و تخصص که داشته باشید نمی توانید آنرا بخوبی ارائه کنید.

استیو جابز می گوید : اهمیت هر چیزی را نحوه ارائه آن مشخص می کند.