امروز، شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

٥ نکته براى خلق معجزه انگیزشى در کار
۱۳۹۷/۱۲/۲۳

١- لبخند بزنید.         

٢- از افراد سؤال بپرسید.

٣- به دیگران گوش دهید.

٤- بگویید "متشکرم".

٥- افراد را به بهبود مستمر تشویق کنید.