امروز، شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

با افراد موفق مراوده داشته باشید
۱۳۹۸/۰۲/۱۴

زمانی که دامنه‌ی افراد موفقی که با آن‌ها در ارتباط هستید را گسترش می‌دهید، از زمان‌های محدودی که می‌توانید از کارتان فاصله بگیرید، بهره زیادی می‌برید. معروف است که شما به طور میانگین شبیه به ۵ شخصی می‌شوید که بیشترین زمان را با آن‌ها می‌گذرانید. پس دامنه‌ی افراد موفق اطرافتان را گسترش دهید. افرادی کوشا با طرز فکری رشدگرا پیدا کنید که کسب‌و‌کار خودشان را ایجاد کرده‌اند و می‌توانند به شما هم کمک کنند تا این کار را انجام دهید.
بنابراین با انسان‌های موفق دنیای کسب‌و‌کار خودتان آشنا شوید. اگر می‌خواهید مانند کارآفرینان موفق باشید، زندگی‌نامه‌ی آن‌ها را بخوانید، مصاحبه‌های آن‌ها را نگاه کنید و با دقت به توصیه‌هایشان گوش کنید.