امروز، پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های استیو جابز
۱۳۹۸/۰۷/۱۶

تشنه‌ی این باشید که همیشه از نهایت پتانسیل خود استفاده کنید و بهترین ورژن خود باشید و به هیچ‌ چیزی کمتر از آن قانع نشوید.