امروز، جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

اصول کلی "تفکر سیستمی" از منظر  راسل ایکاف
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

 ۱. مسائل امروز ناشی از راه‌ حل‌های دیروز است.

۲. معمولا راه حل‌های ساده انگارانه راه به جایی نمی‌برند.

۳. رفتارها و نتایج خوب مقطعی و زودگذر به دنبال خود نتایج بدی را به بار می‌آورند.

۴. درمان می‌تواند از خود مرض بدتر باشد.

۵. سعی و اجبار در رشد سریعتر نتیجه‌ای معکوس و رشدی کندتر را به بار می‌آورد.

۶. نشانه‌های بیماری سیستم‌ها و اسباب و علل این بیماری‌ها به لحاظ زمانی و مکانی الزاما نزدیک به هم نیستند.

۷. تغییرات کوچک نتایج بزرگی به بار می‌آورند ولی باید دانست محدوده عمل این تغییرات الزاما بدیهی نیستند.

۸. از تقسیم یک فیل بزرگ به دو قسمت، دو فیل کوچک پدید نمی‌آورد.

۹. هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد.