امروز، جمعه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

چرا مشتریان شاکی ارزشمندند؟
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

بیشتر مشتریان تلاشی برای برقراری تماس با شما و رفع مشکل شان نمی کنند.

آنها سکوت می کنند اما دیگر چیزی از شما نمی خرند.