امروز، چهارشنبه ۰۶ خرداد ماه ۱۳۹۴
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان با هدف گسترش و به روز کردن تواناییها و مهارتهای علمی و شغلی مدیران و کارکنان سازمانها به عنوان مرکز آموزش های تخصصی مدیریت در جهت تحقق اهداف ملی اقدام می نماید.

اطلاعات بیشتر ...

خدمات مطالعاتی

مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان تحقیق و پژوهش را راهکاری در شناخت عوامل رشد زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت همسو کردن وضعیت موجود با اهداف و رسالتها و از زیر بنایی‌ترین نیازها و ضرورت‌های یک سازمان می داند.

اطلاعات بیشتر ...

سامانه پیامکی

ثبت نام

جهت آگاهی از دوره های آموزشی و اطلاع رسانی های مرتبط با دیگر خدمات مرکز آموزش مدیریت ایرانیان ، در سامانه پیامکی ثبت نام کنید.

مدیران ثمر بخش

مدیران ثمر بخش کارشان را از وظیفه ای که بر عهده دارند آغاز نمیکنند . کار را از فرصتی که در اختیار دارند آغاز می کنند. شمار زیادی از مدیران ثمربخش همواره دفتر زمان را با خود دارند و همه ماهه به طور منظم به آن رجوع می کنند . در هریک از این رجوع ها ، ضمن بازاندیشی ، برنامه ها را دوباره تنظیم می کنند . اولین کار در این زمینه آن است که کارهایی را که نباید بشود ، کارهایی را که واقعا تلف کننده ی وقت است و ثمر ندارد از برنامه حذف کنیم . برای یافتن کارهای وقت کش ، فعالیت های دفتر زمان را نگاه کرده و از خود می پرسند : " اگر این کارها را نکنم چه می شود ؟" و اگر پاسخ این باشد که "هیچ" دست از آن کارها برمی دارند.

فرم دعوت به همکاری

نام و نام خانوادگی
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه
ایمیل
نوع همکاری
رزومه
کد امنیتی
ارسال