امروز، پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

دوره های MBA و DBA را با استادان بین المللی تجربه کنید.
۱۳۹۷/۰۸/۲۳
دوره های MBA و DBA را با استادان بین المللی تجربه کنید.
طراحی بیش از 600 عنوان دوره مدیریتی
۱۳۹۷/۰۸/۱۵
طراحی بیش از 600 عنوان دوره مدیریتی به دست متخصصین این رشته در بخش آموزشهای غیر حضوری مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان