امروز، سه شنبه ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۸
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

چه عواملی بیشترین مزاحمت را در محیط کار ایجاد می کنند؟
۱۳۹۸/۰۲/۲۳

〰همکاران پرحرف: ۸۰ درصد
〰سر و صدای محل کار: ۷۰ درصد
〰تغییرات زیاد محل کار: ۶۱ درصد
〰جلسات: ۶۰ درصد
〰شبکه‌های اجتماعی: ۵۶ درصد

این نتایج طی یک نظرسنجی از هزار نفر کارمند به دست آمده است.