امروز، پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

 5 توصیه‌ مهم برای مدیریت نوآوری در سازمان‌ها
۱۳۹۸/۰۷/۱۵

- هر سازمانی برای بقای خود به نوآوری نیاز دارد. از این رو باید، حداکثر استفاده را از دارایی‌های موجود خود داشته باشند.
انجام این کار مستلزم این است که مدیریت ارشد، شرایطی را برای رشد رهبران نوآور فراهم کند.

- در ادامه به پنج توصیه مهم که مدیریت ارشد می‌تواند با استفاده از آنها به موفقیت پروژ‌ه‌های نوآوری کمک کند، اشاره می کنیم:

1- رهبران نوآوری را از انجام کارهای معمول معاف کنید

2- به ریسک کردن، پاداش دهید و به خاطر اشتباهات، تنبیه نکنید

3-از کارکنان داخل سازمان حمایت کنید

4-دسترسی به دارایی‌های سازمان را برای رهبران نوآوری فراهم کنید

5- برای رهبران نوآوری، مسیر رسیدن به مشتریان را هموار کنید

 اگر این پنج توصیه با هم اجرا شوند، می‌توانند نوآوری در سازمان را افزایش دهند .